SHI-SEI SPORT

De oudste judo club van Den Haag, opgericht in 1950

 

 

Judo en Taekwondo in Den Haag (Zuid-West)

             Info: 0174-284213 / 06-41752435

                 Email: shi-sei@kpnmail.nl

 

Aangesloten bij Judo Bond Nederland

Aangesloten bij Taekwondo Bond

Wij hebben nog plaats voor nieuwe leden, inschrijving is mogelijk zonder wachttijden